Modul na meranie elektrickej energie zabudovaný v DC